Meteen naar de inhoud

De WEMOVE is een informatieve boodschap die één tot twee keer per week rechtstreeks in uw maillbox zult ontvangen. U hoeft dus niet meer te surfen naar allerlei sites en u ook niet in te schrijven op tientallen newsletters. Wij houdden u op de hoogte van de beste aanbiedingen binnen een beperkte periode (flash verkopen, voorraadverkopen, speciale acties, soldden, privé verkopen, wedstrijden, spellen,…) Door in te schrijven op de newsletter van WEMOVE , bent u zeker dat : 

 

  • U op de hoogte wordt gehouden van het beste op het web in één enkele boodschap die u mailbooxx niet zal overladen. 
  • U informatie krijgt die niet altijd wordt vermeld op de sites. 
  • Om de beste nieuwsbrieven van onze partners en sponsors ontvangen (http://www.coregistration.be/partners/partners.html).

13.4 Uw persoonsgegevens kunnen, in het kader van ons gerechtvaardigd belang, worden meegedeeld aan onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken om hen te helpen hun klanten diensten op het gebied van datakwaliteit te verlenen. Deze derden gebruiken deze gegevens uitsluitend om hun eigen databases aan te vullen, hun gegevens of de door hun klanten verstrekte gegevens te bevestigen of te valideren en/of om de kwaliteit ervan te verbeteren door middel van opmaak, standaardisering, correctie, aanvulling, bijwerking (met name door het verstrekken van een nieuw adres bijvoorbeeld na een verhuis) en/of interne koppeling (matching) van deze gegevens, met als enige doeleinden:

    • Voldoen aan (of hun klanten helpen bij het voldoen aan) artikel 5.1d) AVG, dat vereist dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, en/of;
    • Hun klanten  bijstaan bij het uitvoeren van identiteitscontroles van personen met het oog op de bestrijding van witwassen van geld, de nationale/openbare veiligheid, misdaadpreventie en opsporing, fraudepreventie, invordering van schulden/activa en hereniging van activa en/of het uitvoeren van vóór indiensttreding screening.

 

Een van de datakwaliteit specialisten met wie wij werken is Black Tiger Belgium NV, gevestigd te 1070 Brussel, Researchdreef 65. Haar speciale AVG webpagina https://avg.blacktigerbelgium.tech informeert u verder over de verwerking die zij doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt, uw AVG-rechten en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.


U kunt op elk moment contact met ons opnemen via een brief naar wemove@advinci.be.
U kunt uw profiel ook op elk moment aanpassen of u uitschrijven door in de loggen op de homepage.

Als een lid niet langer aanbiedingen van WEMOVE in zijn mailbox wenst te ontvangen, kan hij WEEMOVE dat op elk
moment laten weten via een brief, met vermelding van zijn e-mailadres en vergezeld van een kopie van zijn
ideentiteitskaart, naar het volgende adres: Wemove by Advinci sprl 19 Avenue des Volontaires 1660 Bruxelles. Dat kan
ook via een e-maail naar wemove@advinci.be.

Elk gebruik van de persoonlijke gegevens van een internaut door de WEMOVE gebeurt op baasis van zijn toestemming.
Deze toestemming wordt gegeven via het inschrijvingsformulier op de site WEMOVE, of via de wedstrijdspellen of op de
sites van partners van WEMOVE. WEMOVE beschermt de persoonlijke gegevens en de privacy van haar ledeen
overeenkomstig de strengste Europese richtlijnen en de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de
beschermingg van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

WEMOVE verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te respecteren, de persoonlijke gegevens die het Lid meedeelt niet
door te geven aan derden, behalve in de gevallen die in deze overeenkomst zijn opgenomen.
WEMOVE verbindt zich er ook toe alle technische en organisatorische middelen aan te wenden omm de veiligheid van de
gegevens te garanderen en ze te beschermen zoals in deze overeenkomst is afgesproken. Om deel te nemenn aan het
wedstrijdspel, moet de deelnemer een formulier invullen en valideren. Op dat formulier vermeldt hij zijn correcte
ggegevens (aanspreektitel, naam, voornaam, adres, postcode, plaats, land, geboortedatum) en klikt vervolgens
“valideren” aan. Als dde deelnemer zich al dan niet wil abonneren op newsletters en aanvaardt promotionele
aanbiedingen te ontvangen zoals aankonddigingen van prijsverlagingen en gecombineerde aanbiedingen van
partnerbedrijven, dan vinkt hij het vakje “ja” of “nee” aan en kliktt vervolgens op “valideren”. Door “ja” aan te klikken
bevestigt de deelnemer zijn voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toeestemming om de “promos” van de
partnerbedrijven te ontvangen, overeenkomstig de artikelen 13 tot 15 van de Belgische wet vaan 11 maart 2003 over
bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij (omzetting van de richtlijn 2000/31/CE van hett Europees
parlement en van de Commissie van 8 juni 2000). De formulieren worden dan automatisch geregistreerd en gekopppeld
aan de gegevens van de deelnemers. Door in te schrijven, bevestigt de deelnemer dat hij de voorwaarden van dit
regleement integraal en zonder enig voorbehoud aanvaardt en hij er zich strikt aan zal houden. Uw gegevens worden in
ons bestandd WEMOVE, internetsite van het bedrijf Advinci sprl 19 Avenue des Volontaires 1160 Bruxelles. Opgenomen
om u op de hoogte tee houden van onze activiteiten U kan uw gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten
schrappen. Uw gegevens kunnen aan andere bedrijven worden overgemaakt zodat ook zij u gepersonaliseerde
promotionele aanbiedingen kunnen bezorgen.